Tips på hur du blir av med getingbon runt bostaden

Även om getingar kan upplevas irriterande fyller de en viktig roll i naturen. De är naturliga skadedjursbekämpare och bidrar även till att pollinera. Därför ska du låta getingbon ute i naturen. Däremot att ha getingbon i eller nära bostaden kan vara problematisk. Förutom att det är obehagligt och gör ont om getingar sticks kan det vara farligt för allergiker.

Här kan du läsa tips om vad du ska tänka på när du vill avlägsna ett getingbo och hur du förhindrar att getingar bygger bon.

Om du upptäcker ett getingbo

Det gäller att vara försiktig om du vill avlägsna ett getingbo i eller nära bostaden. Vissa getingar bygger bo i jorden och när någon går över eller nära kan det utlösa en mycket stark försvarsinstinkt. Hos Skadedjursshop.se hittar du produkter mot getingbo och även jordgetingar. Innan du ger dig på att försöka avlägsna ett getingbo ska du försöka bedöma hur stort det är.

Större getingbo bör handskas av skadedjursbekämpare. Det kan finnas tusentals getingar i ett större getingbo. Bålgetingar kan vara skrämmande till storleken men är ganska fredliga och har blivit vanligare. Även om bålgetingar inte är lika aggressiva som andra arter bör du inte avlägsna ett bo själv. De kan vara mycket beskyddande mot sitt bo och sticket kan göra rejält ont.

När du ska avlägsna ett getingbo bör du alltid ha heltäckande kläder som skyddar. Använd alltid handskar och skyddande mössa. Den bästa tiden på dygnet är kvällstid när det är svalare och getingarna blir lite slöare.

Var proaktiv och förhindra att getingar bygger bo

Det bästa sättet att bli av med getingar i bostaden är att förhindra att de bygger bo på våren. Framför allt gillar de att bygga bon i takutsprång men även sprickor i tegelväggar. Det finns utfyllnadskilar för luftsprickor som du kan sätta upp som förhindrar att getingarna kan bygga just där.

Det går även att förebygga getingbon genom att täta med insektsnät vid ventilationsgaller och andra platser där getingar gärna bygger bon. Attrapper som du hänger upp skrämmer bort getingar när de söker efter plats att bygga på. Undvik även att ha stora högar med ris på tomten där getingar gärna söker skydd.