Får man öva med luftgevär hemma på tomten?

Om du brukar jaga eller bara har ett vapenintresse kan det locka att öva med luftgevär hemma på tomten. Det låter dig öva på dina färdigheter i lugn och ro för att sedan kunna briljera på riktigt på skjutbanan eller inför jaktlaget. Men är det egentligen tillåtet att skjuta med luftgevär på egen tomt?

Det är tillåtet inom ett inhägnat område

I regel är det lagligt att skjuta med luftgevär hemma på tomten eftersom det räknas som ett inhägnat område. Det gäller även inom detaljplanerat område. Men du får aldrig störa någon annan eller göra att någon känner sig rädd. Med andra ord kan det vara en bra idé att ha ett staket uppsatt om du ska skjuta. Det rekommenderas också att du har kulfångare och skjutmål för att skjuta på ett säkert sätt.

Det är ordningslagen 3 kap. 6 § som säger att det är tillåtet, eller egentigen att det inte är otillåtet. Det står att: ”Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.”

Tänk på att ditt luftgevär måste vara av en licensfri typ för att du ska få skjuta och äga ett luftgevär utan licens. Du hittar flera olika licensfria modeller på den här sidan: https://www.wizeguy.se/sv/artiklar/luftvapen/luftgevar/index.html

Använt sunt förnuft

Eftersom ett luftgevär kan se ut som ett vanligt vapen är det viktigt att du informerar dina grannar om att du skjuter med ett luftgevär. Uttrycker en granne oro över att du ska skjuta i deras närhet kan du gå igenom din skjutbana och hur du har organiserat det så att de ser att allt är säkert. Använd helt enkelt sunt förnuft och var respektfull när du vill skjuta hemma i trädgården.