Mobilklocka – tryggare för barn och föräldrar

En mobilklocka är ett alternativ när du vill börja ge barn lite mer frihet. Många föräldrar uppskattar mobilklockor till lite yngre barn. Det gör det tryggare att låta barnen börja vistas utanför bostaden själva. Det går att välja modeller som klockor med inbyggd GPS sändare som gör att det går att spåra barnet. Även om det inte endast går att förlita sig på GPS-funktionen är det en grundtrygghet.

Fördelar med en GPS-klocka

Mobilklocka och GPS-klocka är i regel samma produkt och några fördelar är:

  • Barn har lättare att lära sig använda en GPS-klocka än en mobiltelefon.
  • Det går att kommunicera med varandra. Beroende på modell går det både att ta emot samtal som att ringa ut.
  • Finns funktioner som geofence, vilket gör det möjligt att definiera en säkerhetszon. Rör sig barnet utanför angiven zon går det att ställa in så du får en notis.
  • Barn kan larma om de inte hittar hem eller känner sig otrygga.
  • Till skillnad mot en smartphone kan barn inte surfa på nätet med en mobilklocka.
  • Du kan få en varning om barnet tar av sig GPS-klockan.

Tänk på detta med mobilklocka

Används GPS-klockor på rätt sätt kan det vara precis lika tryggt för barn som föräldrar. GPS-klockan kan lätt bli en falsk trygghet. När allt fler föräldrar följer sina barn med GPS är det lätt att få övertro till tekniken. Det är fortfarande viktigt att lära barn hantera trafik och farliga platser.

För lite äldre barn kan tekniken kännas inkräktande, därför är det bra att prata om gränser. Att övervaka barn utan att deras vetskap kan leda till att tilliten får sig en törn. Därför är det bra att sätta upp regler tillsammans om när GPS-funktion ska vara aktiverad eller inte.