Trädgårdsdesign: Så planerar du din trädgård

Trädgårdsdesign är en konst, men du måste inte vara en utbildad trädgårdsarkitekt för att planera en bra layout till din egen trädgård. Det enda som egentligen krävs för att få lite trädgårdsinspiration är att du följer ett antal grundläggande principer. I den här artikeln ska vi därför kolla på några av dem, principer som används av professionella trädgårdsmästare och arkitekter. Om du bär med dig de här idéerna för din egen trädgårdsplanering så vet du hur du ska placera ut blommor, buskar och trädgårdsdekorationer.

Enhetlighet

En viktig grundläggande princip inom trädgårdsdesign är enhetlighet. Det innebär att du upprepar valda element i din trädgård, det kan handla om en viss typ av växt eller andra dekorativa inslag.

Färg

Inom trädgårdsdesign använder du färger för att fördjupa upplevelsen av din trädgård. Om du använder dig av, till exempel, växter med varma färger som rött, gult och orange ger du intrycket av att trädgården befinner sig närmare dig. Kalla färger som grönt och blått förefaller röra sig från dig. Använd färgerna för att skapa perspektiv i trädgården.

Övergångar

Med övergångar menas olika typer av förändringar i landskapet. Att till exempel gå från buskage till en gräsmatta, eller från en typ av växter till en annan, från en typ av färger till en annan och så vidare. Övergångar kan vara mjuka eller hårda, det vill säga mer eller mindre tvära. Använd varierande slags övergångar för att skapa liv i trädgården.

Linjer

Att skapa linjer är ett grundläggande koncept inom landskapsarkitektur. Det handlar om hur du placerar stigar, buskar, träd, dekorationer och så vidare. Genom att skapa räta linjer med fri sikt skapar du djup i trädgården, genom att bryta av linjerna kan du få till gömda vrår i trädgården. Balansera räta linjer och avbrott för att få till en levande och rolig trädgård.

Skala upp

Om du funderar över att göra något inslag större eller mindre är det nästan alltid rätt att göra det förstnämnda. Till exempel om du har en stentrappa i trädgården och brottas med frågan om att göra den bredare eller smalare, eller om det handlar om att göra ett staket kortare eller högre. I slutändan brukar det i stort sett alltid bli bättre att göra saker större.

Plantera från stort till smått

Börja med att planera stora plantor som träd och buskar och gå vidare till att planera mindre. Det ger dig en bättre överblick över hur helheten ska komponeras. Detsamma gäller för det praktiska arbetet. Stora plantor, som träd, kräver en större arbetsinsats vid planteringen (om du planterar dem i uppvuxet tillstånd) vilket kan innebära att det behövs maskiner för att frakta dem vilket riskerar att förstöra mindre plantor.

Plantera rätt

Det finns en tumregel som lyder ungefär ”bättre att plantera en 10-kronorsplanta i ett 100-kronors hål än en 100-kronorsplanta i ett 10-kronors hål”. Det betyder att hur väl du än planerar så blir resultatet dåligt om du inte planterar dina växter på platser med rätt förutsättningar. Plantera en buske på fel plats och det spelar ingen roll hur väl du planerat.